TECNOLOGÍA SUPERIOR

controles de luz programables

Temporizador de 1 a 60 minutos

18 Programas Diario y semanal